Veiligheidssignalisatie


Veiligheidspictogrammen zijn een ideale oplossing om snel belangrijke informatie te communiceren op de werkvloer. Ze helpen bedrijven conform te zijn aan wettelijke vereisten en, nog belangrijker, ze helpen levens redden.


Pictogrammen per categorie

 • COVID-19 pictogrammen
 • Waarschuwing pictogrammen
 • Gebod pictogrammen
 • Verbod pictogrammen
 • Veiligheid pictogrammen
 • Blanco pictogrammen
 • Pictogrammen voor elektrische gevaren
 • Brandbestrijding pictogrammen
 • Pictogrammen voor gevaarlijke stoffen
 • IMO veiligheid pictogrammen
 • Informatie pictogrammen
 • Pictogrammen voor machine veiligheid
 • Reflecterende pictogrammen
 • Inschuifborden voor pictogrammen
 • Vervoer pictogrammen

ISO 7010

Wij bieden alle ISO 7010-veiligheidspictogrammen aan op kwalitatieve materialen voor optimale duurzaamheid. U kunt standaardpictogrammen bestellen of u kunt gepersonaliseerde pictogrammen ter plaatse creëren en printen met behulp van Brady Workstation en een Brady-printer.

Gebruik ISO-conforme veiligheidspictogrammen

Een eenvoudig veiligheidspictogram kan dure ongevallen op de werkvloer voorkomen als het goed zichtbaar is, de aandacht trekt en makkelijk te begrijpen is. Om de impact van veiligheidspictogrammen te maximaliseren heeft ISO de ISO 7010-norm ontwikkeld. Het is raadzaam om deze norm na te leven telkens een nieuwe site in gebruik wordt genomen of wanneer oude en vervaagde veiligheidspictogrammen vervangen worden.

Verkrijgbaar op duurzame materialen

Alle ISO 7010-veiligheidspictogrammen zijn verkrijgbaar op kwalitatieve materialen voor extra duurzaamheid in uitdagende industriële omgevingen, zoals omgevingen met hoge binnentemperaturen, chemische bedrijven, bedrijven met agressieve reinigingsprocessen en buiten- en offshoretoepassingen.

Beschikbare materialen zijn:

ISO 7010 Collection
 • gelamineerd polyester
 • polypropyleen
 • aluminium
 • vinyl
 • verhard vinyl
 • fotoluminescente materialen klasse B en C

Creëer conforme, veilige en efficiënte werkplaatsen

Creëer een conforme, veiligere en efficiëntere werkplaats in een handomdraai, met onze duurzame leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, CLP-labels en zoneafbakening. Voldoe aan de Richtlijnen van de Europese Unie en aan de nationale wetgeving, voorkom ongevallen door belangrijke veiligheidsinformatie te communiceren daar waar uw werknemers die nodig hebben, en identificeer zones volgens de principes van 5S- en lean-manufacturing voor meer efficiëntie.

Creëer een conforme werkplaats

Brady’s duurzame leidingmerkers, veiligheidspictogrammen, CLP-labels en zoneafbakening kunnen gebruikt worden om te voldoen aan:

 • Richtlijn 89/391/EEG ter bevordering van de veiligheid voor de werknemers
 • Richtlijn 92/58/EEG die werkgevers verplicht veiligheidspictogrammen te gebruiken, met inbegrip van:
  • Bijlage II ‘Algemene minimumvoorschriften inzake signaleringsborden’
  • Bijlage III ‘Minimumvoorschriften inzake de signalering op recipiënten en leidingen’
  • Bijlage IV ‘Minimumvoorschriften inzake de identificatie en lokalisatie van brandbestrijdingsmateriaal’
  • Bijlage V ‘Minimumvoorschriften inzake de signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen en de markering van verkeerswegen’
  • Bijlage VI ‘Minimumvoorschriften inzake lichtsignalen’
 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen
 • Nationale wetgeving
CLP 2

Creëer een veiligere werkplaats

Veiligheidspictogrammen, leidingmerkers, CLP-labels en zoneafbakening kunnen werknemers informeren over of waarschuwen voor mogelijke gevaren daar waar dit het meest nodig is.

 • Veiligheidspictogrammen: communiceer belangrijke informatie snel en waar nodig met behulp van internationaal erkende pictogrammen om zaken te verbieden, waarschuwingen te geven, verplichte vereisten te delen, te evacueren of brandbestrijdingsmateriaal te lokaliseren.
 • Leidingmerkers: communiceer duidelijk de inhoud van leidingen zodat werknemers onmiddellijk weten welke hendels ze veilig kunnen bedienen en zodat eerstehulpdiensten meteen weten waarvoor ze moeten opletten.
 • CLP-labels: identificeer op een vlotte manier de gevaren die gepaard gaan met de opslag van chemicaliën op de werkvloer.
 • Zoneafbakening: identificeer veilige wandelstroken om ongevallen tussen voetgangers, vorkheftrucks en andere voertuigen te vermijden.
notice

Creëer een efficiënte werkplaats

Zoneafbakening, leidingmerkers en veiligheidspictogrammen kunnen ook gebruikt worden om de efficiëntie op de werkvloer te verhogen conform de principes van 5S- en lean-manufacturing:

 • Zoneafbakening: identificeer zones duidelijk zodat werknemers steeds weten waar ze heen moeten, waar ze de benodigde tools kunnen vinden en waar ze die moeten opbergen.
 • Leidingmarkering: identificeer de inhoud, de stroomrichting en de begin- en eindpunten van leidingen en duid aan welke klep welke leiding bedient om de efficiëntie van onderhoudsteams te verbeteren.
 • Veiligheidspictogrammen: geef onmiddellijk aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn zodat werknemers niet steeds moeten zoeken naar het document waarin deze informatie staat.