Lockout Tagout Tryout

Jaarlijks sterven er meer dan honderdduizend mensen op de werkplek tijdens onderhoudswerkzaamheden of reparaties. Arbeidsongevallen hebben niet alleen een impact op bedrijven, maar ook op het leven van mensen en de gezondheid van de beschikbare arbeidskrachten in het algemeen.

Wat is Lockout Tagout?

Lockout/Tagout is een geplande veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl onderhouds- of reparatiewerken worden uitgevoerd. Deze procedure is bedoeld om werknemers te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.

Waarom Lockout/Tagout?

  • Verlaging van ongevallencijfers en vermindering van kosten
  • Minder uitvaltijd, hogere productiviteit
  • Vermindering van indirecte kosten
  • Best Safety Practice

Instructie video voor meer dan 20 verschillende toepassingenLockout Tagout Tryout procedure


Voor een goede uitvoering van het Lockout Tagout programma dient u volgende stappen te volgen:
Stap 1: Voorbereiden
Bereid de afsluiting van de energiebron voor. Ga na welk soort energie er wordt gebruikt (bv. elektrisch of mechanisch) en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Lokaliseer de isolator(en) en bereid het blokkeren (‘lock out’) van de energiebron voor.
Stap 2: Informeren
Stel de betrokken operators en supervisors in kennis van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.
Stap 3: Uitschakelen
Schakel de apparatuur of machine uit.
Stap 4: Vergrendelen
Vergrendel alle energiebronnen met de juiste Brady Lockout-materialen om de toevoer naar de apparatuur of machine stil te zetten. Gebruik een slot zodat niemand de schakelaar of afsluiter kan bedienen terwijl het werk in uitvoering is. Plaats waarschuwingstags van Brady om tegen verkeerd gebruik te waarschuwen.
Stap 5: Testen
Test alle bedieningsinstrumenten en stroomkringen van de apparatuur of machine om na te gaan of deze volledig geïsoleerd is.
Stap 6: Repareren of andere werkzaamheden uitvoeren
Voer het reparatie- en/of onderhoudswerk uit.
Stap 7: Weer inschakelen
Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en de Lockout-materialen weer zijn verwijderd, moeten er tests worden uitgevoerd om na te gaan of alle instrumenten en mechanische en elektrische Lockout-materialen daadwerkelijk zijn verwijderd. Waarschuw al het personeel vooraleer de toevoer weer wordt ingeschakeld.


Op maat gemaakt schaduwborden


LockoutTagout_Catalogue_Europe_Dutch_2022

LockoutTagout_Catalogue_Europe_English_2022

Custom_Lockout_Procedures_Brochure_4p_Europe_English

LockoutTagout_ShadowBoard_Infosheet_Europe_Dutch