Visuele status markeringen, Scafftag – Safetrak


Op bouwplaatsen worden werknemers voortdurend blootgesteld aan gevaren. Het is hier dat 20,9% van de dodelijke arbeidsongevallen in de EU gebeurt. Om dure ongevallen met ongeschikte bouwuitrustingen te voorkomen, stelt Brady een perfect personaliseerbare tag met houder en insteekkaart voor die de wettelijke naleving, veiligheid op de werkplek en efficiëntie van inspecties helpt verbeteren.

Voldoe aan de uitrustingsveiligheidsregels

Visuele statusmarkeringsoplossingen helpen bedrijven de Europese Richtlijn 2009/104/EG inzake uitrustingsveiligheid na te leven. Met visuele statusmarkering worden de inspectieresultaten gedeeld op de plaats van gebruik, op de uitrusting zelf. Tags zijn verkrijgbaar voor bijna alle gereedschappen of uitrustingen, inclusief ladders, stellingen, boren, voertuigen en motoren. Gebruikers kunnen op elk moment zien wanneer de uitrusting voor het laatst werd geïnspecteerd. Alle inspectiegegevens worden bijgehouden op verwijderbare insteekkaarten voor registratiedoeleinden zoals vereist in de Europese Richtlijn.

Voorkom arbeidsongevallen en vertragingen

Wanneer visuele statusmarkering correct wordt gebruikt en duidelijk wordt aangebracht op de uitrusting zelf, geeft deze altijd de laatste status van de uitrusting weer aan iedereen die de uitrusting wil gebruiken. Inspectiegegevens op de insteekkaart van de tag geven aan wanneer de uitrusting als geschikt voor gebruik werd beschouwd. Wanneer de uitrusting niet voldoet aan de inspectie, kan de inspecteur de insteekkaart verwijderen zodat de boodschap “Niet gebruiken” op de taghouder zichtbaar wordt. Op deze manier voorkomen visuele statusmarkeringsoplossingen dure arbeidsongevallen die het gevolg zijn van het gebruik van ongeschikte uitrustingen.

Uiterst efficiënte uitrustingsinspecties

Elke houder en/of insteekkaart voor statusmarkering geeft inspectieprocedures op basis van best practices op de te inspecteren uitrusting aan. Zowel de houders als de verwijderbare insteekkaarten zijn perfect personaliseerbaar en kunnen de standaardisatie van evoluerende uitrustingsinspectiesprocedures ondersteunen. Op de insteekkaarten of houders kan een QR-code worden geprint die een digitale inspectiestroom activeert via smartphones en Brady’s Safetrak-software, inclusief inspectieplanningsbeheer en het automatisch genereren van inspectierapporten.
Safetrak Brochure