Stopzetting Brady IDXpert & LABXpert cartridges

  • De productie van de cartridges stopt vanwege uitdagingen in de supply chain en chip tekorten.
  • De cartridges zullen obsolete gezet worden nadat de laatste zijn uitgeleverd uit de voorraad.

Productmemo